Ogłoszenia o Zamówieniach

Ogłoszenie nr 574555-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszce