Projekt termomodernizacja budynku OSP w Godziszce

Projekt termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszce

o wartości 132 696,70 PLN został zrealizowany w roku 2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.