Zebranie sprawozdawczo - wyborcze 20.02.2016

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015. odbyło się 20 lutego 2016r w Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszce. Po oficjalnym otwarciu zebrania przez Prezesa dh. Bolesława Watołę wybrano przewodniczącego zebrania dh. Józefa Caputę , protokolanta dh. Stanisława Sowę, oraz komisję niezbędne do przeprowadzenia zebrania. Na zebraniu zostały przedstawione sprawozdanie z działalności za 2015 oraz podsumowanie minionej kadencji Zarządu 2011-2015. sprawozdanie finansowe oraz protokół Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu. Komisja Mandatowa odczytała protokół o prawomocności Walnego Zebrania.
Następnie został odczytany plan działalności oraz plan finansowy na 2016r.
W celu zmiany przedstawiono projekt nowego Statutu oraz Logo OSP Godziszki
Następnie przystąpiono do kolejnej części zebrania czyli do wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. Komisja Wyborcza przedstawiła kandydatów po dokonaniu wyborów oraz ukonstytuowania się Zarządy i Komisji Rewizyjnej, dokonano również wyboru delegatów na Zjazd Gminny oraz przedstawicieli do Zarządu Gminnego ZOSP RP.
W zebraniu oprócz druhów i druhen z OSP obecni byli również zaproszeni goście: Vice Prezes Zarządy Powiatowego oraz Komendant Gminny dh. Stanisław Górny, Wójt Gminy Buczkowice dh. Józef Caputa, Prezes Zarządu Gminnego dh. Zbigniew Majcherczyk, delegacje z zaprzyjaźnionych OSP – Rybarzowic, Buczkowic, Kalnej, oraz radni Stanisław Sowa, Jerzy Jakubiec, Janusz Matlak, oraz wiele innych osób reprezentujących różne organizacje naszej miejscowości.
Następnie odbyła się dyskusja w której zabrali głos zaproszeni goście, następnie odczytano protokół Komisji Uchwał i Wniosków wraz z uchwałami które zostały przegłosowana . Następnie zostały złożone podziękowania ustępującym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej Prezesowi dh. Bolesławowi Wantole za 20 letnie sprawowanie funkcji oraz vice Prezesowi dh. Czesławie Widomskiej i Sekretarzowi dh. Stanisławowi Sowie, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej dh. Władysławowi Wronie,członkowi Komisji Rewizyjnej Jackowi Tomaszkowi