prace nad nową stroną

Witam wszystkich sympatyków OSP w Godziszce.
Informujemy, ze obecnie trwają prace nad nową stroną.
Wkrótce prace zostaną zakończone.