Ogłoszenia o Zamówieniach

lp.
17

Ogłoszenie nr 574555-N-2019 z dnia 2019-07-17 r. 
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszce

Posted By administrator czytaj więcej

Projekt termomodernizacja budynku OSP w Godziszce

gru.
12

Projekt termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszce

o wartości 132 696,70 PLN został zrealizowany w roku 2016 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

Posted By administrator czytaj więcej

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze 20.02.2016

mrz.
10

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015. odbyło się 20 lutego 2016r w Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszce. Po oficjalnym otwarciu zebrania przez Prezesa dh. Bolesława Watołę wybrano przewodniczącego zebrania dh. Józefa Caputę , protokolanta dh. Stanisława Sowę, oraz komisję niezbędne do przeprowadzenia zebrania. Na zebraniu zostały przedstawione sprawozdanie z działalności za 2015 oraz podsumowanie minionej kadencji Zarządu 2011-2015. sprawozdanie finansowe oraz protokół Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.

Posted By administrator czytaj więcej

Zarząd

mrz.
10

NOWY SKŁAD ZARZĄDU

Prezes Mariusz Mędrzak
Naczelnik Arkadiusz Kaleta
Z-ca Naczelnika Marcin Wieczorek
Sekretarz Magdalena Mędrzak
Skarbnik Teresa Cembala
Gospodarz Wiesław Caputa
Członek Jan Mędrzak

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Bolesław Wantoła
Sekretarz Stanisław Sowa
Członek Marcin Mędrzak

20 luty 2016r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze

Posted By administrator czytaj więcej

Statut

mrz.
10

STATUT
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W GODZISZCE

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Posted By administrator czytaj więcej

prace nad nową stroną

mrz.
09

Witam wszystkich sympatyków OSP w Godziszce.
Informujemy, ze obecnie trwają prace nad nową stroną.
Wkrótce prace zostaną zakończone.

Posted By administrator czytaj więcej
Subscribe to OSP Godziszka RSS